Bonusways villkor

Vi på Bonusway strävar efter att erbjuda våra användare den bästa möjliga återbäringen (i form av bonusar) för köp som görs via oss. För att vi skall kunna erbjuda detta nu och i framtiden åt dig lönar det sig att efterfölja nedanstående villkor vid användningen av vår tjänst.

Bonusways villkor: 

1. Att registrera sig och använda tjänsten är gratis och kommer alltid att vara det. Det finns inga dolda kostnader för användningen av Bonusway
2. Din bonus blir tillagd på ditt saldo då webbutiken du handlat via har godkänt ditt köp och betalat det till oss. Om du avbryter eller returnerar ditt köp kommer du inte att få bonus, istället nekas den.
3. Utbetalning från Bonusway görs till ditt bankkonto eller Paypal-konto. Du kan begära en utbetalning då du fått bonusar så att utbetalningsgränsen överskridits. Utbetalningsgränsen är 150 kronor.

De tre ovanstående villkoren är våra viktigaste villkor. Våra fullständiga användarvillkor efterföljer.

Avtal för användarkonto

1. Introduktion

Detta avtal är ett juridiskt dokument, som fastställer dina rättigheter och skyldigheter samt Bonusways (”vi”, ”våra” eller ”Bonusway”) rättigheter och skyldigheter kopplade till denna webbplats och tjänsten (”Bonusways Tjänst”) som vi erbjuder via den. Du bör läsa och förstå detta avtal i sin helhet förrän du kan registrera dig som medlem på Bonusways Tjänst. Genom att registrera dig godkänner du automatiskt att du ingår i ett avtal med oss enligt de stadgade villkoren i detta avtal. Du bör även vara medveten om att detta Avtal kan ändras baserat på punkt 16 i detta avtal. Personer, som registrerar sig på Bonusways Tjänst, skapar på samma gång ett ”Användarkonto” och blir ”Användare”.

2. Bonusways tjänst

Bonusways Tjänst möjliggör att ”Användare” får återbäring (cashback på engelska) från Annonsörer (nätbutiker) i form av provision för köp som de gjort hos Annonsörerna. För att Användaren ska få återbäring från Annonsörerna, måste Annonsören bekräfta att Användarens köp har registrerats, att köpet är äkta och att köpet genomförts till slut: med andra ord att Användaren har betalat Annonsören för sitt köp, Användaren har mottagit sitt köp och Användaren inte reklamerat sitt köp. De uppfyllda ovannämnda kriterierna bidrar till en ”Kompatibel händelse”. Ibland skapas en kompatibel händelse direkt. Oftast behandlar webbutikerna försäljningshändelserna först då de inköpta varornas reklamationstid överskridits. Utöver detta ska Bonusway ha mottagit provisionen från Annonsören för en ”Kompatibel händelse” för att Bonusway ska betala provision till Användaren. Vi tar inte ansvar för situationer där webbutikernas system inte rapporterar information om köp till oss.

Definition: Återbäring (cashback på engelska) är den pengasumma, som en Användare får efter att ha genomfört en ”Kompatibel händelse” på rätt sätt via Bonusway.

Definition: En registrerad händelse är exempelvis ett köp, som har gjorts via Bonusway på ett korrekt sätt och som vi har blivit informerade över från Annonsören. En registrerad händelse är i det stadiet att det inte ännu finns några garantier för att Användaren ska få pengar tillbaka för sitt köp.

3. Erhållande av konto

Tjänsten kan användas av fysiska eller juridiska personer. Man måste vara minst 16 år för att få skapa ett användarkonto. Som användare kan man bara ha ett konto. Detta gäller även om ditt konto stängts. Om medlemmen missbrukar detta och öppnar flera konton i olika namn och detta upptäcks, förbehåller sig Bonusway rätten att stänga ner kontot samt överföra eventuell insamlad bonus till det kvarstående kontot. Du kan vara av vilken nationalitet som helst för att få registrera dig hos Bonusway. Om du har ett amerikanst medborgarskap kan du däremot tyvärr inte registrera dig hos Bonusway. Då du registrerar dig på Bonusway bör du ange korrekt och aktuell information om dig själv - inklusive ditt riktiga namn och adress, samt all annan efterfrågad information. Om du uppmanas och du ger bankkontoinformation, eller annan information, där du vill ta emot betalningar (din Betalningsmetod) måste du a) försäkra att du har rätt till och kan försvara att du har helt och hållet rätt till den valda Betalningsmetoden, b) bekräfta att du vill ta emot pengar som betalas tillbaka till just den Betalningsmetoden. Du bör hålla den här informationen uppdaterad i ditt användarkonto. För att kunna göra en utbetalning av din intjänade Bonus behöver du ett svenskt bankkonto eller ett svenskt verifierat PayPal-konto. Observera att din betalningsmetod (t.ex. ett svenkt bankkonto eller Paypal) kan innehålla särskilda bestämmelser om högsta och lägsta betalningar som du får genom denna form av betalning.

Viktigt: Du bör hålla den e-postadress du använder för Bonusway aktuell vid given tidpunkt så att du kan dra full nytta av e-posten - eftersom vi skickar viktiga meddelanden till den. Om du byter din e-postadress, bör du byta e-post adressen i ditt användarkonto.

4. Insamling av Bonus

Du får Bonus för inköp av varor och tjänster från våra samarbetspartners, dvs de nätbutiker som återfinns på Bonusway.se. För att du ska få Bonus, krävs det att du klickar på länkar till våra partners på www.bonusway.se, Bonusway appen eller via vårt påmminnelse-verktyg och genomför köpet hos butiken utan att besöka andra sajter eller mailutskick däremellan. Du kan inte använda rabattkoder från andra källor än Bonusway.se, du får heller inte Bonus på den del av köpsumman som betalas med presentkort eller tillgodopengar. Du kan inte få Bonus på något annat sätt än genom Bonusway.se. Bonus ges enbart på köp som görs i nätbutiker, detta gäller även vid eventuella byten/returer. Utbetalning av Bonus för hotell- och resebokningar sker efter att bokningen eller resan är betald och nyttjad. Det är inte tillåtet att dela upp en hotell/resebokning/köp i flera delar för att på så sätt få mer Bonus. Vi har ingen möjlighet att behandla ospårade/oregistrerade köp som är mer än tre månader gamla. Vi kan inte handlägga ett ospårat/oregistrerat köp utan en bifogad orderbekräftelse/bokningsbekräftelse.

Din intjänade Bonus kan betalas ut tidigast två veckor efter köp under förutsättning att köpet är godkänt från butiken och beloppet som skall betalas ut är minst 150 SEK. Hur lång tid det tar innan Bonusen blir godkänd står på respektive butikssida. Bonusen är olika stor beroende i vilken butik köpet sker. Nivån på Bonusen framgår på bonusway.se. Bonusen beräknas utifrån ordervärde, avrundas nedåt till närmaste heltal och beräknas normalt utifrån ordervärdet minus moms, skatt och frakt. Du får ingen Bonus på order som ändrats, avbrutits eller returnerats.

Trots att en händelse registreras på Bonusway, garanterar vi inte att användaren får kommission. En bonus kan eventuellt nekas eller inte behandlas, på grund av varierande orsaker. Våra klienter behöver inte ange orsaken till att en bonus nekats. Vi tar inte ansvar för bonus som inte registreras, och inte heller för obehandlade bonusar eller nekad bonus. Ditt medlemskap gäller endast för privat bruk och får ej heller missbrukas. Vid missbruk av konto betalas inte bonusen ut. Vi har en nolltolerans mot fusk och stänger av användare som felaktigt använder våra länkar till tredje part.

5. Immateriella rättigheter

Genom att ladda eller lägga till något material till Bonusways tjänst samtycker användaren till:

a) en icke-exklusiv licens till oss (inklusive rätten att licensiera) att använda, reproducera och distribuera detta material genom Bonusway, liksom via alla andra interaktiva tjänster, som vi eller våra underlicensierade personer använder Bonusways tjänster, och 
b) ge andra användare (via oss, på basis av den ovan nämnda licensen) icke-exklusiv, personlig, icke-överförbar rätt att se relevant material.

Du godkänner och förstår att allt innehåll, varumärkesrättigheter och andra immateriella rättigheter på Bonusway och tillhörande (inklusive material, tillverkning skett inom användare eller annonsörer), äger vi eller licensieras till oss. Det är lätt att kopiera material från webbplatser, men det betyder inte att det är lagligt. Därför har ingen rätt att kopiera, distribuera, offentligt visa, eller skapa härledda tjänster av Bonusways tjänst eller något material som finns i Bonusways tjänst, om vi inte i förväg, specifikt och skriftligen har gett tillstånd till detta.

6. Sekretesspolicy

Vår Sekretesspolicy är en del av vårt avtal och genom att ingå detta avtal med oss samtycker du till hur vi behandlar dina personliga uppgifter i enlighet med vår Integritetspolicy. Eftersom Internet är ett globalt datanät, ber vi dig observera att tillagt innehåll på Bonusway kan vara tillgängligt för internetanvändare och synligt för dem över hela världen.

7. Vår roll

Bonusway innehåller länkar till ett antal nätbutiker. Bonusway ansvarar inte för innehåll, produkter, tjänster, kampanjer eller information som lämnas av dessa nätbutiker. Bonusway är inte en part i avtal som användaren ingår med anslutna nätbutiker. Det finns inga garantier för tillhörande nätbutiker eller varor och tjänster som dessa erbjuder.

8. Missbruk

Om det finns skälig grund kan användarkonton hos Bonusway.se avslutas utan förvarning. All form av allvarligt missbruk och bedrägeriförsök kommer att beivras och polisanmälas. Alla IP-adresser loggas. Missbruk av tjänsten som resulterat i felaktig utbetalning förbehåller Bonusway sig rätten att kräva tillbaka. Det är inte tillåtet att öppna fler än ett Bonusway-konto. Upptäcks detta kommer Bonusway att stänga ner det/de extra kontot/konton och föra över eventuell insamlad bonus till det konto som lämnas kvar på Bonusway.

Varje användare är medveten om att vi har rätt, men inte skyldighet, att ta bort material som ser ut att - som bygger på tredje part eller annan information som vi fått från användare - bryta mot detta avtal.

9. Att kontakta tredje part

Om någon tar kontakt med oss angående material eller händelser, som på något sätt är relaterade till dig eller ditt användarkonto, kommer du att avtala följande med oss:

a. att du ger all information och hjälp, som vi kan behöva för att svara på kontaktförfrågan; och
b. att du svarar snabbt (inom en vecka) och omsorgsfullt på meddelandet, om vi väljer att ta kontakt med dig för att få svat från dig.

10. Tilläggstjänster

Vi eller våra samarbetspartners kan från tid till tid erbjuda nya eller ytterigare tjänster genom Bonusways tjänst. Din användning av dessa tjänster kan vara föremål för tilläggsvillkor och regler och du måste acceptera dessa tilläggsvillkor och bestämmelser. Vi presenterar dessa tilläggsvillkor och regler i Bonusways tjänst på ett sätt som vi själva bestämmer när du går med på att använda dessa tilläggstjänster. Om du bryter mot tilläggstjänster som är relevanta för tilläggsvillkor, bryter du på samma gång detta avtal. 

11. Force Majeure

Bonusway ansvarar inte för situationer som gör det omöjligt för Bonusway att fullgöra sina skyldigheter. Vi kan inte garantera att våra tekniska lösningar är tillgängliga 100% och vi är inte ansvariga för fel eller andra problem i tekniska lösningar (som tillhandahålls av Bonusway, våra affiliates eller tredjepartsleverantörer). Bonusway ger inga garantier för tillgänglighet eller funktion hos spårning av försäljning och registreringar. Bonusway är inte ansvarigt för tekniska fel som leder till att försäljning inte spåras. Bonusway kan åberopa force majeure vid exempelvis arbetsmarknadskonflikter, strejker, lockouter eller andra omständigheter som parterna inte har kontroll över såsom krig, upplopp, eldsvåda, explosion eller ingrepp av myndigheter. Bonusway lämnar inga garantier för att den ackumulerade Bonusen kan betalas ut i framtiden. Bonusway förbehåller sig rätten att överlåta sina rättigheter och skyldigheter i förhållande till ett annat företag som kommer att driva Bonusway.se.

På grund av Säkerhets- eller andra orsaker, kan vi kräva att du ändrar ditt lösenord eller andra uppgifter som används för att logga in på Bonusways tjänst; Men vi kommer aldrig be om ditt lösenord via e-post, telefon eller på annat sätt än via www.bonusway.se:s webbplats. Du är ensam ansvarig för att se till att du håller ditt lösenord och eventuella andra identifieringsuppgifter konfidentiellt.

12. Avsluta konto

Användaren kan när som helst avsluta användningen av Bonusway. Bonusway kan när som helst säga upp detta avtal ensidigt, om den anser att användaren kan arbeta på något sätt och i vilken omfattning som på något sätt strider mot Bonusway företaget eller andra intressen. Uppsägningen träder i kraft omedelbart och du förlorar ditt användarkonto och dina upp samlade pengar är oåterkallerliga och går fullständigt till Bonusway. Bonusway har sedan även rätt att spärra användarinloggning på Bonusway i framtiden. För att avlsuta ditt konto, kontakta info@bonusway.se.

13. Tillämpad lag

a. Detta avtal och vår relation med dig och för varje användare är föremål för lagarna i Finland.
b. Du och vi hör båda under kompetent finsk lag som omfattas av detta avtal i samband med nya konflikter.

14. Re-marketing

Bonusway använder Google Adwords remarketing och liknande målgrupper. När du besöker Bonusway-hemsidan, installerar Google cookien i webbläsaren, vilket gör det möjligt för Google att visa Bonusways annonser på andra webbplatser eller Googles egna tjänster (t.ex.. Google-sökning, Gmail, Youtube). Om du vill bort Googles användning av cookies kan du göra det genom Googles annonsinställningar. Cookies från tredje part, kan du stänga av på Network Advertising Initiative opt-cookie sidan.

15. Webbläsartillägg

Bonusway erbjuder ett tillägg (påminnelsen) för populära webbläsare . Tillägget gör det möjligt för användaren att meddelas om tillgängliga bonusar och gör åtkomsten enkel. Om användaren väljer att klicka på en affär med den funktionalitet som tillhandahålls av tillägget, kommer de att omdirigeras till annonsörens webbplats via affiliate cookies.