Sekretesspolicy

Hos oss på Bonusway är sekretessen för våra kunder mycket viktig. Denna sekretesspolicy beskriver vilken typ av information som vi samlar in om dig, hur vi använder den, hur vi får informationen och hur vi skyddar informationen

Information som vi samlar in

Registret innehåller namn, kontaktuppgifter, kön, födelsedatum, uppgifter om inköp för kreditering och försäljning.

Hur vi använder informationen

Vi använder informationen för att marknadsföra våra partners och skaffa kunder till vår tjänst.

Hur vi får informationen

Källan till informationen är Bonusways webbplats. Denna information bekräftas genom sparade e-postadresser.

Utlämnande av information

Informationen om dig kommer inte att lämnas ut till tredje part.

Informationsskydd

Endast de ansvariga för kundregistret har tillgång till all information som finns lagrad i registret genom ett personligt användarnamn och lösenord.